Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012


Προκλητικές Συμβάσεις 3.200.000€ με Ν.Π.Δ.Δ και Ρήτρες Απεργοσπασίας, υπέγραφε το 2008 η υπαγόμενη στο άρθρο 99 ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. του ΚΚΕ

Στις 21 Ιανουαρίου προαναγγείλαμε ότι, την περασμένη Τρίτη 24.1.2011, θα προχωρούσαμε σε αποκαλύψεις, σχετικά με τη δράση κομματικών εταιρειών και τις μεγάλες «buisness» που έκαναν με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρησιμοποιώντας το κομματικό «εκτόπισμα», τον κομματικό «τσαμπουκά» και το «ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ», προς όφελος πάντα μιας καθαρά καπιταλιστικού τύπου εταιρείας.
 Πληροφορίες που είχαμε σχετικά με πιθανή υπαγωγή της Τυποεκδοτικής Α.Ε του ΚΚΕ στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, μας οδήγησαν στην απόφαση ν’ αναστείλουμε προσωρινά το προαναγγελθέν δημοσίευμα και ν’ αναμένουμε πρώτα τις σχετικές ανακοινώσεις.
Σήμερα και μετά την ανακοίνωση της 27ης Ιανουαρίου περί υπαγωγής της Τυποεκδοτικής Α.Ε στο άρθρο 99..
του πτωχευτικού κώδικα, προχωρούμε στο προαναγγελθέν δημοσίευμά μας και σας αποκαλύπτουμε τις χρυσοφόρες «buisness» της Τυποεκδοτικής Α.Ε, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου την περίοδο 2004 – 2009...
Η πρώτη αποκάλυψη αφορά σύμβαση που υπέγραψε η ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ με το ν.π.δ.δ με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, συνολικού ύψους 3.200.000€. Στη συγκεκριμένη σύμβαση, αφού πρώτα εκτοπίστηκαν όλοι οι πιθανοί ανταγωνιστές της Τυποεκδοτικής συνομολογείται η εκτύπωση εντύπων του επιμελητηρίου στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000).Με ποιο τρόπο εκτοπίστηκε ο ανταγωνισμός;
Μα φυσικά με ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑΣ!
Δεν υπάρχει καλύτερη εγγύηση ότι η ύλη θα παραδίδεται ακόμα και στις περιόδους απεργιών, από την σύναψη σχετικής συμφωνίας με την Τυποεκδοτική. Όταν τα συνδικάτα Τύπου και Χάρτου (Π.Α.ΜΕ – ΚΚΕ) θα είναι απασχολημένα τις ημέρες των απεργιών, βάζοντας «λουκέτο» στα μικρά τυπογραφεία, η Τυποεκδοτική θα λειτουργεί κανονικά και θα εξασφαλίζει υλικό στο ΤΕΕ. Αυτό λέει η συμφωνία ανάμεσά τους.

Αλήθεια το Π.Α.ΜΕ ακούει;
Οι αρνητές της αλήθειας και της μαύρης προπαγάνδας τι έχουν να πουν για την κομματική τους εταιρεία που από πέρυσι απολύει κόσμο, μειώνει μισθούς και τώρα προσφεύγει στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα;
Που πήγαν τα χρήματα από τα «χρυσά» συμβόλαια που υπογράφατε όλα τα προηγούμενα χρόνια;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου