Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012


ΠΡΟΔΟΣΙΑ -Πρώτα ενημερώνονται οι Τροϊκανοί και μετά το υπουργείο Οικονομικών!
Το ότι οι ελεγκτές της Τρόικα αλωνίζουν εδώ και δύο χρόνια τις υπηρεσίες όλων των «ευαίσθητων» υπουργείων είναι γνωστό τοις πάσι. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι ότι πολλές από αυτές τις υπηρεσίες αντί να ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών, που υποτίθεται έκανε όλες τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, έδιναν στοιχεία πρώτα στα κλιμάκια της Τρόικα και μάλιστα χωρίς να ενημερώνουν το ΓΛΚ, με αποτέλεσμα να γίνεται το... έλα να δεις!
Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στην εγκύκλιο του Φίλιππου Σαχινίδη, ο οποίος ενημερώνει πως «ξεκίνησε η λειτουργία της νέας Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού στο ΓΛΚ, η οποία είναι αρμόδια για την κατάρτιση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση υλοποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) καθώς και τη συγκέντρωση και κατάρτιση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των υποτομέων της γενικής κυβέρνησης σε ταμειακή βάση», τονίζοντας ότι «η νέα Διεύθυνση έχει πλέον, σε τεχνικό επίπεδο, την αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ΓΛΚ, στις συναντήσεις με τα κλιμάκια ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ και τους μόνιμους αντιπροσώπους του ΔΝΤ στη χώρα μας».
Τι γινόταν, όμως, μέχρι τώρα; Ιδού πώς κινούνταν οι υπηρεσίες όπως περιγράφει στην εγκύκλιο του ο υπουργός Οικονομικών: «Κατά το παρελθόν, έχει παρατηρηθεί να δίδονται από τους φορείς στοιχεία, πίνακες ή διευκρινίσεις στα κλιμάκια ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚ και στους μόνιμους αντιπροσώπους του ΔΝΤ στη χώρα μας, είτε κατά τις κατ' ιδίαν συναντήσεις των φορέων είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς την ανάλογη ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του ΓΛΚ, με αποτέλεσμα τo τελευταίο να μην έχει το ίδιο επίπεδο πληροφόρησης και να αναγκάζεται να παίρνει τα στοιχεία εκ των υστέρων από τους φορείς ή/και άτυπα από τα κλιμάκια ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚ.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλοι οι φορείς που παρέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε μορφής στοιχεία ή διευκρινίσεις στα κλιμάκια ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ και στους μόνιμους αντιπροσώπους του ΔΝΤ στη χώρα μας, να κοινοποιούν υποχρεωτικά τα στοιχεία αυτά και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας, προκειμένου να γίνεται έγκαιρα και σε ισότιμη βάση η αξιολόγηση και βεβαίωση των στοιχείων της γενικής κυβέρνησης και των αποδόσεων των δημοσιονομικών παρεμβάσεων του ΜΠΔΣ, με σκοπό την ορθή διενέργεια προβολών των μεγεθών στην περίοδο που καλύπτει το ΜΠΔΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου