Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012


Τι πίνουν στην Κατεχάκη?
Συλλεκτική φωτογραφία
Θα μας τρελάνουν αυτοί στην Κατεχάκη αφού όπως θα διαβάσετε αναλυτικά παρακάτω, λένε πως –τάχα- χρησιμοποιούνται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας αστυνομικοί σκύλοι και σε πεζές περιπολίες. Ποιον δουλεύουν; Αφού εδώ κρύβουν  στις  φυσούνες  ακόμη και τους τετράποδους συνοδούς που εκπαιδεύτηκαν για να αποτρέψουν εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο!

                                                       Η ΑΠΑΝΤΗΣΗΑθήνα,     25      Ιανουαρίου     2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ                   ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ                                                                            Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4                                         ΕΛΕΓΧΟΥ
Τ.Κ.101 77   Α Θ Η Ν Α                                                        ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
                                                                                                ΕΝΤΑΥΘΑ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/14384
                                                                                  ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗ
                                                                                                    και Γ. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ
                                                                                                2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
                                                                                                    ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :
                                                                                                    α) Γραφείο κ. Αρχηγού
                                                                                                                                     β) Δ/νσεις : Αστυνομικού Προσωπικού,
          Γενικής Αστυνόμευσης, Κρατικής
          Ασφάλειας και Δημόσιας Ασφάλει-
          ας

ΘΕΜΑ : Διάθεση αστυνομικών σκύλων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ   4333/ 11-01-2012.
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. ΠΛΕΥΡΗΣ και Γ. ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο μας έχει επενδύσει συστηματικά στην πραγματική αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και τη μετεξέλιξή της σ’ ένα σύγχρονο και με ακόμη πιο ενισχυμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα Σώμα, το οποίο να μπορεί να εγγυηθεί, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, το ασφαλές περιβάλλον που ζητάει ο πολίτης, με πλήρη σεβασμό στα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το π.δ. 500/1989 (ΦΕΚ Α'-214/ 03-10-1989) «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς - χειριστές και τους εκπαιδευτές τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ελληνική Αστυνομία για τη φύλαξη ή εντοπισμό ανθρώπων και πραγμάτων, καθώς και για την ανίχνευση ναρκωτικών και εκρηκτικών χρησιμοποιεί ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, καθένας από τους οποίους έχει έναν αστυνομικό συνοδό του.
Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υλοποιείται η πιλοτική χρήση αστυνομικών σκύλων περιπολίας, κατά τις πεζές περιπολίες, με 30 συνοδούς - χειριστές αστυνομικών σκύλων περιπολίας, που εντάχθηκαν στα Τμήματα πεζών περιπολιών των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης (24 στην Αθήνα και 6 στη Θεσσαλονίκη), όπου αποκλειστικά, αξιοποιούνται επιχειρησιακά, στο πλαίσιο της εμφανούς αστυνόμευσης - μικτών περιπολίων. Ειδικότερα, στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, διατίθενται καθημερινά σε πεζές περιπολίες, συνολικά, 12 αστυνομικοί σκύλοι περιπολίας, μετά των αντίστοιχων συνοδών τους.
- 2 -
Πλέον των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η χρήση αστυνομικών σκύλων περιπολίας επιτρέπεται, κατά τη διενέργεια πεζών περιπολιών από ένστολους αστυνομικούς σε δημόσιους χώρους, για την καταδίωξη και σύλληψη ατόμων που τελούν επ' αυτοφώρω κακουργήματα ή πλημμελήματα και ιδίως, αυτών που προβαίνουν σε πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων. Επιπλέον, για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, καθώς και για τη φύλαξη και συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης ή για τη λήψη μέτρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ, απαγορεύεται η χρήση αστυνομικών σκύλων για τη διάλυση συναθροίσεων και συγκεντρώσεων.
Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι, οι αστυνομικοί σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και ανίχνευσης εκρηκτικών υλών χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό σε στοχευμένες επιχειρήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, όπου και όταν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όχι για τις ανάγκες καθημερινής αστυνόμευσης πόλεων-περιπολίες.
Σε ότι αφορά την αστυνόμευση της περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία περιλαμβάνεται στο Γ΄ τομέα του Σχεδίου αστυνόμευσης του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, σας γνωρίζουμε ότι στην εν λόγω περιοχή, μεταξύ άλλων, διατίθενται σε πεζές περιπολίες (κατά τα ωράρια 09.00΄-15.00΄ και 15.00΄-21.00΄), καθημερινά, 4 αστυνομικοί σκύλοι περιπολίας, με τους συνοδούς - χειριστές τους. Οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί σκύλοι, διατίθενται για χρονικό διάστημα 30-40 λεπτών, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της ώρας ξεκουράζονται στον ειδικά διασκευασμένο χώρο του οχήματος μεταφοράς, προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες εγκληματογένεσης στη χώρα μας, βελτιώνουμε διαρκώς τις πολιτικές μας, επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους και τις δράσεις των Υπηρεσιών μας και ενισχύουμε συνεχώς τους θεσμούς πρόληψης αλλά και καταστολής της εγκληματικότητας. Επειδή δε, εκτιμούμε ότι, η αντιμετώπιση γενικά της εγκληματικότητας είναι μία διαδικασία πολυσχιδής και πολυσύνθετη, η οποία δεν εξαντλείται στον τομέα της αστυνομικής δραστηριότητας, αλλά απαιτείται η ενεργός συμμετοχή και ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας, επιδιώκουμε αυτή τη συνεργασία με όλους τους φορείς και τους πολίτες, ώστε να αυξηθεί περαιτέρω και να παγιωθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.
                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ


«Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η χρήση αστυνομικών σκύλων περιπολίας επιτρέπεται, κατά τη διενέργεια πεζών περιπολιών από ένστολους αστυνομικούς σε δημόσιους χώρους, για την καταδίωξη και σύλληψη ατόμων που τελούν επ' αυτοφώρω κακουργήματα ή πλημμελήματα και ιδίως, αυτών που προβαίνουν σε πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων. Επιπλέον, για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, καθώς και για τη φύλαξη και συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης ή για τη λήψη μέτρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ, απαγορεύεται η χρήση αστυνομικών σκύλων για τη διάλυση συναθροίσεων και συγκεντρώσεων.
Διευκρινίζεται ότι, οι αστυνομικοί σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και ανίχνευσης εκρηκτικών υλών χρησιμοποιούνται σε στοχευμένες επιχειρήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, και όχι για τις ανάγκες καθημερινής αστυνόμευσης πόλεων-περιπολίες.
 Για την αστυνόμευση της περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα, διατίθενται σε πεζές περιπολίες από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, καθημερινά, 4 αστυνομικοί σκύλοι περιπολίας, με τους συνοδούς - χειριστές τους και για χρονικό διάστημα 30-40 λεπτών, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της ώρας ξεκουράζονται στον ειδικά διασκευασμένο χώρο του οχήματος μεταφοράς, προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους » επισημαίνεται σε απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή στην ερώτηση που κατέθεσαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι Βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ Α. Πλεύρης (Α’ Αθηνών), Γ. Ανατολάκης (Β’ Πειραιώς).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου