Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

sinedrioΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    
Tο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο αίθουσες του Ξενοδοχείου President και το πρόγραμμα εργασιών έχει ως παρακάτω:
Αίθουσα ΕΥΡΩΠΗ
9:00 Έναρξη εγγραφής ψηφοφόρων (τακτικών μελών) - παραλαβή ψηφοδελτίων. Οικονομική τακτοποίηση μελών που έχουν εγγραφεί μέχρι την 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00 για να έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Eγγραφή νέων μελών (χωρίς δικαίωμα ψήφου).
11:00 Έναρξη ψηφοφορίας τακτικών μελών για εκλογή: Προέδρου, Μελών Α.Π.Σ., Μελών Κ.Ε.
17:00 Πέρας εγγραφής ψηφοφόρων (τακτικών μελών) και νέων μελών. Πέρας ψηφοφορίας.
18:00 Πέρας εργασιών εφορευτικών επιτροπών, σύνταξη πρακτικού, επίδοση αποτελεσμάτων στο πρόεδρο της επιτροπής του συνεδρίου.
Αίθουσα ΑΤΛΑΣ
10:00 Έναρξη εργασιών συνεδρίου – Χαιρετισμός – Ενημέρωση επί του προγράμματος και των διαδικασιών από τον πρόεδρο και μέλη της επιτροπής διεξαγωγής του 1ου Τακτικού Συνέδριο. Παροχή έγκρισης, από τους Συνέδρους , δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι μελών που έχουν εγγραφεί μέχρι την 21 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:00.
10:30 Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για εκλογή: Προέδρου, Μελών Α.Π.Σ., Μελών Κ.Ε.
12:00 Έγκριση ιδεολογίας
12:15 Τροποποιήσεις καταστατικού
13:00 Oμιλίες – Τοποθετήσεις Συνέδρων
15:00 Διάλειμμα
15:30 Oμιλίες – Τοποθετήσεις Συνέδρων
17:00 Διάλειμμα -Επεξεργασία προτάσεων από την επιτροπή του Συνεδρίου
18:00 Παρουσίαση προτάσεων από την επιτροπή του Συνεδρίου, Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών, Παρουσίαση νέων μελών Α.Π.Σ.- Χαιρετισμοί , Παρουσίαση νέων μελών Κ.Ε. Ομιλία νέου προέδρου-Σύντομος χαιρετισμός.
• Αλλαγές επί του προγράμματος δύνανται να πραγματοποιηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής ανάλογα με την ροή των ψηφοφοριών και του αριθμού ομιλητών.
Γεώργιος Γερούλης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γραφεία Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας
 Ναυαρίνου 17, Αθήνα, ΤΚ 10680
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  211 182 6004
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Πανταζής  Βασίλειος      6936872219
Αναπληρωτής                     : Διαμάντης Θεόδωρος   6944989376     
Ωρες λειτουργίας: Καθημερινά  10:00 έως 13:00
Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα από 17:30 - 19:30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου