Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011


Ο κούκος της ΕΥΠ στοιχίζει αϊδόνι στους φορολογούμενους
Απόρρητες δαπάνες σε  εκατομμύρια ευρώ
Θα γείρει από τις δαπάνες το μέγαρο?
Όσον αφορά την αύξηση των μυστικών κονδυλίων των απορρήτων δαπανών της ΕΥΠ, υπάρχουν τα εξής στοιχεία: Πριν από το 2010 με τη διαδικασία των απορρήτων δαπανών δηλαδή τον κωδικό 0896 γινόταν και η επεξεργασία
των αμοιβών εξωτερικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δηλαδή του κωδικού 0284.
 Το 2010 οι αμοιβές εξωτερικού ενσωματώθηκαν στις απόρρητες δαπάνες και το 2011 ξαναχωρίστηκαν. Αυτές οι αλλαγές έγιναν για λογιστικούς λόγους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και για λόγους ασφαλείας. Το 2007 εκταμιεύτηκαν από την Υπηρεσία για απόρρητες δαπάνες 9,2 εκατομμύρια ευρώ και για μισθοδοσία εξωτερικού 3 εκατομμύρια ευρώ. Το 2008 εκταμιεύτηκαν 4,7 εκατομμύρια ευρώ για απόρρητες δαπάνες και 3 εκατομμύρια για μισθοδοσία εξωτερικού. Σύνολο 7,7 εκατομμύρια. Το 2009 εκταμιεύτηκαν προς την Υπηρεσία συνολικά για απόρρητες δαπάνες 7.226.000, από τα οποία 4.526.000 ήταν για απόρρητες δαπάνες και 2,7 εκατομμύρια για μισθοδοσία υπαλλήλων στο εξωτερικό. Το 2010 εκταμιεύτηκαν 8,6 εκατομμύρια για απόρρητες δαπάνες από τα οποία 5,9 εκατομμύρια για απόρρητες και 2,7 για μισθοδοσία του εξωτερικού. Όμως, από τα 5,9 εκατομμύρια το ποσό του 1.200.000 προβλέπεται για επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει αναλωθεί, έχει ήδη μεταφερθεί στο επόμενο έτος και βεβαίως υπάρχει στην Υπηρεσία. Αν η επιχείρηση ολοκληρωθεί μέχρι τότε, έχει καλώς, αν δεν ολοκληρωθεί, τότε αυτομάτως το ποσό αυτό θα παραδοθεί στον επόμενο Διοικητή της ΕΥΠ.
Άρα το 2010 οι πραγματικές απόρρητες δαπάνες ήταν 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Το 2011 διατέθηκαν για απόρρητες δαπάνες 3,3 εκατομμύρια ευρώ και για μισθοδοσία εξωτερικού 2,7 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου