Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012


Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας ανοίγει τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συζητήσεων (Φόρουμ) για τα Μέλη και τους Φίλους του Κόμματος.     
Δείτε τους Κανόνες Χρήσης και Λειτουργίας.
- Η αίτηση εγγραφής νεοεισερχομένου μέλους, εγκρίνεται κατόπιν προτάσεως αποδοχής του απο δύο τουλάχιστον εκ των εγγεγραμμένων μελών της κοινότητάς μας.
- Δικαίωμα πρόσκλησης νέων μελών, έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη.
- Για κάθε νέα πρόσκληση μέλους, πρέπει να δημιουργείται απο τον προσκαλούντα νέο νήμα συζήτησης, μέσα στα νήματα της Γεωγραφικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει Ο ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ.
- Ο πρώτος προσκαλών θα πρέπει να γνωστοποιεί στο οικείο νήμα συζητήσεων το Ονοματεπώνυμο, το Username και το e-mail που θα χρησιμοποιηθούν στην αίτηση εγγραφής του νέου μέλους. Επίσης θα πρέπει να έχει προσυνεννοηθεί με δεύτερο συνεπικουρούντα την πρόσκληση, ο οποίος θα αναρτά τη σύμφωνη γνώμη του αμέσως κάτω απο την αρχική πρόταση.
- Τυχόν αντιρρήσεις απο τα μέλη, σχετικές με την αποδοχή υποψηφίου μέλους, θα αναρτώνται επίσης στο οικείο νήμα, κάτω απο την πρόταση πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που, ως επισκέπτης του Φόρουμ επιθυμείτε μέν την εγγραφή σας στην κοινότητά μας, αλλά δέν γνωρίζετε κανένα εκ των εγγεγραμμένων μελών μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το e-mail webmaster@syndesmosee.gr, αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό σας, καθώς και το username και το e-mail τα οποία προτίθεσθε να χρησιμοποιήσετε στο Φόρουμ, ώστε να εγκριθεί δοκιμαστικά επι δίμηνο η εγγραφή σας απο τους Διαχειριστές.
http://www.syndesmosee.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου