Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012


ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr 
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ  

ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ὑποθηκεύσεως ἑλληνικοῦ παρόντος καὶ μέλλοντος καὶ 
ἰδιωτικῶν περιουσιῶν, 
ἄν τυχὸν ὑπογράψουν συμβάσεις μὲ βάσι τὸ Ἀγγλικὸ Δίκαιο.
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 13/9.1.2012
Ἀδέλφια,
Ὑψηλὸ αἴσθημα πατριωτικῆς εὐθύνης μᾶς ἐπιβάλλει νὰ ἐνημερώνουμε ὅλους καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε ὅλοι.
Τὸ Ἑλληνικὸ Δίκαιο εἶναι ἐπαρκὲς γιὰ Ἑλλάδα καὶ δανειστές. Σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχύον Σύνταγμα ἐπιτρέπεται νὰ ὑποθηκευθοῦν περιουσίες ΔΕΚΟ καὶ λοιπῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν ἰδιωτικοῦ δικαίου, ὄχι ὅμως καὶ δημόσιες κτήσεις (Ἀρχαιολογικοὶ χῶροι, Βουλή, Προεδρικὸ Μέγαρο, πολεμικὰ ἀεροπλάνα καὶ πλοῖα-ἐξοπλισμὸς Στρατοῦ, Ἀστυνομίας, Πυροσβεστικοῦ καὶ ἐν γένει κρατικὲς κτήσεις ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες διὰ τὴν ἀπρόσκοπτον λειτουργία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους). Παραίτησις δὲ ἀπὸ αὐτὲς τὶς δημόσιες κτήσεις σημαίνει παραίτησις ἀσυλίας καὶ ἀπεμπόλισις τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
Ἐν τούτοις ὅμως ἡ προηγούμενη κυβέρνησις ἐνήργησεν ἀντισυνταγματικῶς καὶ ἐδέχθη νὰ ὑποθηκευθοῦν καὶ δημόσιες κτήσεις, ποὺ περιορίζουν τοὺς σκοποὺς τῆς ἀπροσκόπτου λειτουργίας τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ἡ πολιτειακὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία καὶ οἱ λοιποὶ ἰθύνοντες, τὶ ἀκριβῶς περιλαμβάνουν τὰ ἰταμὰ μνημόνια . . .
Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸ Ἀγγλικὸ δίκαιο ὑποθηκεύονται ὄχι μόνον οἱ καθαρὰ δημόσιες περιουσίες δημοσίου δικαίου, ἀλλὰ καὶ ἰδιωτῶν.
Ὄχι και ἄλλη ἀγχόνη στὸν λαιμὸ τῆς Ἑλλάδος μας καὶ ὅλων μας.
ΕΠΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ        S O S                             
Νὰ ξεπεράσουμε τώρα καὶ αὐτὴ τὴν λαίλαπα, διότι θὰ μᾶς ἀπογυμνώσουν τελείως μέχρι καὶ ἐσωρούχων. Ἄς ἐναντιωθοῦμε ὅλοι, προτοὺ αὔριον εἶναι τελείως ἀργά, ὁπότε «ζήτω ποὺ καήκαμε».
Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμεν διαδώσατε τὸ ἐν λόγῳ κείμενον σὲ ὅλους τοὺς γνωστούς σας καὶ φίλους σας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων. 
Περιοδικόν «Φωτεινή Γραμμή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου