Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012


Φθηνά καύσιμα σε στρατιωτικούς λόγω της κρίσης
• Το υπουργείο Άμυνας ανοίγει τα πρατήρια για τα στελέχη και φτιάχνει νέα φαρμακεία.
Δραστικά μέτρα κατά της κρίσης για το ανθρώπινο δυναμικό λαμβάνει η ηγεσία του Στρατού Ξηράς, τα οποία ενδυναμώνουν τον δεσμό ανάμεσα στην ηγεσία και στα στε­λέχη και έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στο ηθικό, κάτι το οποίο ...
διακρίνει κανείς στις μο­νάδες των συνόρων.
Η λειτουργία νέων στρατιωτικών φαρ­μακείων, ο εμπλουτισμός των στρατιωτικών πρατηρίων και η αξιοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του μόνι­μου προσωπικού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου