Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011


Μια άλλη ερμηνεία των δημοσκοπήσεων
Ως γνωστόν, στις Εκλογές, το ποσοστό ψήφων που λαμβάνει κάθε κόμμα προκύπτει από το σύνολο των Εγκύρων ψηφοδελτίων... (δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν η Αποχή, το Άκυρο και το Λευκό).
Στις Δημοσκοπήσεις, αντίθετα, τα ποσοστά των κομμάτων υπολογίζονται βάσει του συνόλου των Ερωτηθέντων, χωρίς να αφαιρούνται οι Αδιευκρίνιστες απαντήσεις (δεν ψηφίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ, κλπ), οι οποίες, στην ουσία, ταυτίζονται με την Αποχή-Άκυρο-Λευκό των Εκλογών.
Έτσι, με τη συμμετοχή και των Αδιευκρίνιστων απαντήσεων (σύνολο Ερωτηθέντων = 100%) είναι φυσικό τα ποσοστά που λαμβάνουν τα Κόμματα να εμφανίζονται μικρότερα από το πραγματικό τους μέγεθος και συνεπώς να μην είναι συγκρίσημα με τα αντίστοιχα της αμέσως προηγουμένης εκλογικής αναμέτρησης.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι: Μήπως θα έπρεπε και στις Δημοσκοπήσεις να αφαιρείται το ποσοστό των Αδιευκρίνιστων απαντήσεων, ώστε τα προκύπτοντα ποσοστά των κομμάτων να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της αμέσως προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης ώστε να εξάγονται πιό σωστά συμπεράσματα για την πορεία των κομμάτων;
Αυτό ακριβώς επιχειρείται στον πίνακα που παρατίθεται, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τα στοιχεία πρόσφατης Δημοσκόπησης (της Εταιρείας PULSE RC-Σ), η οποία δημοσιεύτηκε την 25η / 9 / 11, στην Εφημ. Ελεύθερος Τύπος.
Στον πίνακα, στη στήλη Β1 εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης του 2009 (ποσοστά % στο σύνολο των Εγκύρων Ψ/Δ, ήτοι στο 69% των Εγγεγραμμένων) και στη στήλη Β2 εμφανίζονται τα αποτελέσματα της Δημοσκόπησης (ποσοστά % στο σύνολο των Κομματικών μόνον Προτιμήσεων, ήτοι στο 70% των Ερωτηθέντων). Στη δε τελευταία στήλη (Β2 / Β1) γίνεται σύγκριση μεταξύ των στηλών Β2 και Β1 και καταγράφονται οι μεταβολές στα ποσοστά των Κομμάτων στο διάστημα Οκτωβρίου 2009 – Οκτωβρίου 2011. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μεταβολές στα ποσοστά αυτά είναι τα εξής:
1. Η εκλογική δύναμη του ΠαΣοΚ, από 43,9% στις Εκλογές του 2009 (Β1) έπεσε στο 22,1% (Β2). Δηλαδή, σημείωσε μείωση κατά 21,8 εκατ. μονάδες (Β2/Β1), που αντιστοιχεί σχεδόν στους μισούς ψηφοφόρους του.
2. Όμως, από την κατάρρευση αυτή του ΠαΣοΚ δεν υπήρξε κανένα όφελος για τη ΝΔ. Και η εκλογική δύναμη της ΝΔ σημείωσε μείωση, ήτοι από 33,5% στις Εκλογές του 2009 (Β1) σε 30,7% (Β2), δηλαδή κατά 2,8 εκατ. μονάδες (Β2/Β1).
3. Στις Εκλογές του 2009 η υπεροχή του ΠαΣοκ έναντι της ΝΔ ήταν 10,4 εκατ. μον. (43,9% – 33,5%). Η διαφορά αυτή εμφανίζεται σήμερα αντιστραμμένη με τη ΝΔ να προηγείται του ΠαΣοΚ κατά 8,6 εκατ. μονάδες (30,7% – 22,1%).
4. Η απήχηση του Δικομματισμού κατέρρευσε. Από 77,4% που ήταν στις Εκλογές του 2009 (Β1) μειώθηκε στο 52,8 % ( Β2 ). Μείωση κατά κατά 24,6 εκατ. μονάδες.
5. Από τις απώλειες που υπέστη ο Δικομματισμός (ΠαΣοΚ + ΝΔ) ενισχύθησαν τα μικρά κόμματα, τόσο τα εντός Βουλής (ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ ) όσο και τα εκτός.
6. Το ΚΚΕ από 7,5% (Β1) ανήλθε στο 12,9% (Β2) με κέρδος 5,9 εκ. μον. Ο ΛΑΟΣ από 5,7% σε 7,9% με κέρδος 2,2 εκ. μον. και ο ΣΥΡΙΖΑ από 4,6% σε 7,1% με κέρδος 2,5 εκ. μονάδες. Συνολικά, η εκλογική επιρροή των τριών αυτών κομμάτων ενισχύθηκε κατά 10,6 εκατ. μονάδες.
7. Τέλος, εντυπωσιακή είναι και η επιρροή των Λοιπών (εκτός Βουλής) Κομμάτων (Οικολόγοι-Πράσινοι, Δημ. Αριστερά, Δημ. Συμμαχία, Άρμα πολιτών, Άλλο) τα οποία, από 4,8% στις Εκλογές του 2009 ( Β1 ) ανέβασαν το ποσοστό τους στο 19,3% (Β2), ήτοι κατά 14,5 εκατ. μονάδες (Β2 / Β1). Είναι δε εμφανές ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη δημιουργία νέων κομμάτων στα οποία εστράφησαν κυρίως πρώην οπαδοί του ΠαΣοΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου