Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012


Τα παιδιά του Μιχάλη παρεξηγήθηκαν
Παρεξηγήθηκαν οι υπερεσίες του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις διαδιδόμενες παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ μελών της δημοτικής αστυνομίας που φέρονται ως ύποπτοι για αφαίρεση κατασχεμένων από τις αποθήκες του δήμου Αθηναίων, με αποτέλεσμα   στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να παραπονεθεί σε εφημερίδες ότι οι αστυνομικές αρχές "νίπτουν τας χείρας τους" για το παραεμπόριο.
 Έτσι με ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ  διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3982/17-06-2011), η αρμοδιότητα για την κατάσχεση και καταστροφή προϊόντων «παραεμπορίου», ανήκει στη Δημοτική Αστυνομία και στα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), τα οποία συγκροτούνται με Αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας.
Στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το ως άνω ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.3377/2005), δεν έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα για να ενεργεί αυτοτελώς κατάσχεση και καταστροφή προϊόντων «παραεμπορίου» και συνεπώς ουδεμία εμπλοκή έχει στη διαχείριση των προϊόντων αυτών.
Η εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας εξαντλείται αποκλειστικά και μόνο στη συνδρομή, που παρέχει στη Δημοτική Αστυνομία και στα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη και εφόσον ζητείται από τα αρμόδια αυτά ελεγκτικά όργανα.
Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις περιγράφονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Νόμου 3982/2011, καθώς και σε διευκρινιστική Εγκύκλιο, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Σεπτέμβριο του 2011.
Σχετικά με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 2011 διατέθηκαν (21.849) αστυνομικοί για τη συγκρότηση των μικτών κλιμακίων ελέγχων αντιμετώπισης του «παραεμπορίου». Κατά τους ελέγχους αυτούς κατασχέθηκαν σε (22.295) περιπτώσεις, (137.815) είδη ρουχισμού, (32.383) οπτικά, (98.419) CD - DVD και (511.236) λοιπά είδη.
Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση του «παραεμπορίου» στην περιοχή της Αττικής κάθε μέρα απασχολούνται αποκλειστικά (81) αστυνομικοί, που συμμετέχουν στα μικτά κλιμάκια ελέγχων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.
Επιπλέον, το έτος 2011 από αυτοτελείς δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας εντοπίστηκαν σαράντα πέντε (45) μεγάλες αποθήκες και χώροι τροφοδοσίας ειδών «παραεμπορίου», συνολικού εμβαδού πλέον των είκοσι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (20.000 τ.μ.). Στους χώρους αυτούς έχουν βρεθεί είδη, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα εκατόν ογδόντα εκατομμύρια ευρώ (180.000.000 ευρώ), με ανάλογη μεγάλη απώλεια εσόδων (φόρων κλπ.) για το Ελληνικό Δημόσιο.
Σημειώνεται ότι πέντε (5) από αυτές τις αποθήκες, εξακολουθούν να φυλάσσονται από την Ελληνική Αστυνομία, (οι δύο μάλιστα φυλάσσονται από 6 Ιουλίου), καθώς συνεχίζεται η διαδικασία καταμέτρησης των προϊόντων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου