Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011


Στα 6 δις οι χαμένες εισφορές στο ΙΚΑ κάθε χρόνο
Πακέτο προτάσεων για την αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ, την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής καθώς και μέτρα για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, κατέθεσε η...
ΠΟΣΕ ΙΚΑ προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς. 
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή , πάγια αρχή της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ είναι η βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης – την οποία σταθερά υπηρετούμε έχοντας στο κέντρο τον πολίτη – και η διασφάλιση αξιοπρεπών παροχών για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.
Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ επισημαίνει ότι η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαπαλλαγή και η εισφοροαποφυγή στο ΙΚΑ αγγίζουν τα 6 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Κάθε αύξηση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα προκαλεί απώλειες 450 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ. Η αδυναμία είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών φθάνει τα 6,7 δις ευρώ.
Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει η ΠΟΣΕ ΙΚΑ είναι :
1.Προτείνουμε τη δημιουργία κλιμακίων, στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής όλοι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σκοπό τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε στοχευμένες επιχειρήσεις, επί 24ώρου βάσης, τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας των οφειλών και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων είσπραξης.
2. Άμεση διασύνδεση του συστήματος πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύστημα «TAXIS» του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Κωδικοποίηση νομοθεσίας.
4. Περιορισμό των ασφαλίστρων και γενικότερα επανεξέταση των ασφαλίστρων – ασφάλισης, με αντίβαρα εισφορές που δεν θα επιβαρύνουν το κόστος εργασίας από τη μείωση των εσόδων
5. Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών
6. Να υπάρχει μαύρη λίστα (τύπου Τειρεσίας) εισφορών. Το ΑΦΜ των υπευθύνων να «μαυρίζει». Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πτώχευσης επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων ανοίγουν νέες απαλλαγμένες από οφειλές.
7. Επανεξέταση των διατάξεων για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και Θέσπιση δυνατότητας πρόσβασης-ενημέρωσης και κατάσχεσης άυλων τίτλων (μετοχών, ομολόγων κ.λ.π) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
8. Επαναφορά του δικαιώματος προσφυγής του Διευθυντή σε αποφάσεις Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, οι οποίες είναι καταφανώς εις βάρος του ΙΚΑ. Προκειμένου να έχει η επιχείρηση δικαίωμα ένστασης σε ΤΔΕ ή δικαστήρια να υποχρεώνεται να καταβάλλει προηγουμένως το σύνολο της οφειλής και σε περίπτωση που δικαιωθεί, αυτή να επιστρέφεται.
9.Επίσης προτείνεται να γίνει διαχωρισμός των επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν στο ΙΚΑ, ανάλογα με το πλήθος των απασχολούμενων, το ύψος της οφειλής και τη συχνότητα των καθυστερήσεων. Με νομοθετική ρύθμιση, οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν την οριοθετημένη οφειλή και τη συνέπεια καταβολής των εισφορών θα πρέπει να αναστέλλεται η λειτουργία τους και στη συνέχεια να κλείνουν, εφόσον συνεχίζουν να μην τακτοποιούν τις οφειλές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου