Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011


Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα που έβγαζε πλαστά διπλώματα οδήγησης
Τουλάχιστον 101 άτομα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτές, γιατροί και ιδιώτες, εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομης έκδοσης αδειών οδήγησης στη Θεσσαλονίκη.
Από τον έλεγχο και την αστυνομική έρευνα φακέλων υποψηφίων οδηγών, διαπιστώθηκε ότι σε ογδόντα έξι τουλάχιστον περιπτώσεις χορηγήθηκαν διπλώματα οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς, οι οποίοι είτε δε συμμετείχαν στις θεωρητικές ή/και πρακτικές διαδικασίες των εξετάσεων, είτε συμμετείχαν αλλά απορρίφθηκαν.
Αναλυτικότερα......
ύστερα από ανώνυμη καταγγελία, που δέχθηκε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, για τη χορήγηση διπλώματος χωρίς ο υποψήφιος να έχει πετύχει στις εξετάσεις, προχώρησε σε αιφνίδιο έλεγχο του φακέλου της καταγγελίας στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος ενώ είχε καταχωρηθεί ως επιτυχών στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, από τη διασταύρωση των στοιχείων με το αντίστοιχο αρχείο των εξετάσεων, προέκυψε ότι ουδέποτε είχε συμμετάσχει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική εξέταση.
Με βάση τα ευρήματα αυτά, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος προχώρησε σε έλεγχο διασταύρωσης των στοιχείων και των αποτελεσμάτων σε αρκετούς φακέλους του αρχείου υποψηφίων οδηγών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης Συγκοινωνιών. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, απουσίαζαν παντελώς από το αρχείο της Υπηρεσίας εκατόν δύο φάκελοι, ενώ από τη διασταύρωση των ηλεκτρονικών στοιχείων των φακέλων αυτών με τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων, προέκυψε ότι σε ογδόντα έξι περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οδηγοί είχαν αποκτήσει παράνομα δίπλωμα οδήγησης, καθώς είτε δε συμμετείχαν, είτε είχαν απορριφθεί από τις θεωρητικές ή/και πρακτικές εξετάσεις.
Όπως προέκυψε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, στη διαδικασία χορήγησης αδειών ικανότητας οδηγών κατ΄ αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν, κατά περίπτωση υποθέσεως, επτά ιδιοκτήτες σχολών οδηγών, στις οποίες απευθύνονταν οι υποψήφιοι οδηγοί, δύο υπάλληλοι σχολών οδηγών, ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου, δύο ιατροί και τρεις υπάλληλοι της συγκεκριμένης Υπηρεσίας Συγκοινωνιών, από τους οποίους ο ένας έχει συνταξιοδοτηθεί. Επίσης στην υπόθεση εμπλέκονται και οι ογδόντα έξι ιδιώτες που πήραν δίπλωμα με αυτόν τον τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου